Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !        En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Hadis-i Kudsi Abdullah Tunçer » Sahih-i Buhari Mehmet Sofuoğlu » Sahih-i Buhari Tecridi Sarih Tercumesi
» Kutubu Sitte 7300 Tercumesi » El Lulu Vel Mercan M.Fuad Abdulbaki » Sahih-i Tirmizi Abdullah Parlıyan
» Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi (A'dan Z'ye)

Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali !

Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali
Sahih-i Buhari » Sahih-i Buhari Tecridi

» Sahih-i Tirmizi » Hadis-i Kudsi » KutubuSitte7300

» El Lulu Vel Mercan » 7 imam Hadis "RAR"
» Kuran Fihristi Meali Alfabetik (A'dan / Z'ye) sırasına göre

» Hadis Fihristi Meali Alfabetik (A'dan / Z'ye) sırasına göre »

Dua Fihristi Meali (A'dan / Z'ye) sırasına göre

» Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali // » Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali Kütübüs Sitte

Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali !

Grahpicrive Tutsplus
Hadisi Kudsi         Buhari Tecridi

Kutubu Sitte             Elul vel Mecan
Hadisi Kudsi          Sünen-i Tirmizi

  _______________________ oOo _______________________
 


    “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın sözü, Allah’ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed (s.a.v.)’in yoludur.”
Bu hadisi şerife göre; Müslüman en doğru sözü Allah’ın Kitabından öğrenmek için çalışıp çabalamalı ve en hayırlı yola girebilmek için de Peygamberimiz (s.a.v)’in hadislerini ihtiva eden hadis kitaplarını daima okuyup öğrenmeye çalışmalıdır.

    "... bilgi sahibinin üzerinde, her şeyi bilen Allah vardır.” (Yusuf Suresi - 76) buyurmaktadır.

    Bu sebeple bu çalışmamızda da mutlaka hata ve eksiklerimiz olacaktır. İnsanız, beşeriz şaşabiliriz. Hatalar bizim doğrular Allah ve Rasûlüne aittir. Hatalarımız tarafımıza bildirilirse düzelteceğimizi bildirir, başarılar dileriz

    “... Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi bu gerçekten bir daha saptırma...” (Al-i İmran Suresi - 8)
        "Ey Rabbımız» bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir muvaffakiyet hazırla " (Kehf Suresi - 10)


..:: Eraykitap Ana Menuleri ::..

  • Kur'an-ı Kerim Türkçe Tefsiri