ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !        En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla "..Helâk olanın açık bir delille helâk olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için.."(Enfal Suresi - 42)
   Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi
   Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi Hizmetinize Sunmuştur: HADİS FİHRİSTİ -A'dan -Z'ye Size lazaım olan harfi tıklayın

HADİS-i ŞERİF TÜRKÇE MEALİ KÜTÜBÜS SİTTE HADİS BİLGİSİ AHAD HADİS MEŞHUR HADİS ZAYIF HADİS
MÜTEVÂTİR HADİS UYDURMA HADİS // Kur'an'da Münafıkların Özellikleri - Vasıfları

“Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Ke­rim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size (Hz. Peygamberin sünneti / hadisleri değil) sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...”
Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
(bk. Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8)


Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir:
"Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaştığında -koltuğuna yaslanmış bir hâlde- ‘bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken)’ bulmayayım."
Tirmizî, bu hadisin hasen-sahih olduğunu belirtmiştir. (bk. Tirmizi, İlim,10)


İslam alimleri bu gibi hadislere dayanarak, Kur’an’da olmayan (en azından açıktan görülmeyen) birçok hükmün Allah Resulünün (asm) sünnetiyle sabit olduğunu söylemişlerdir.
İmam Şafiî gibi bazı büyük alimler bu hadislere dayanarak “Hz. Peygamberin sünneti, Kur’an’ın bir tefsiri, bir açıklaması hükmünde olduğunu...” belirtmişlerdir.


Kim bir iylik yaparsa Allah ona on iylik verir... (Enam-160)

(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah (Mümin Kullarına) Rauf ve Rahimdir. De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. (Ali İmran Suresi - 31 - 32)


"Ey mü'minler! "Size iki emanet burakiyorum, onlara sarilip uydukca yolunuzu hic şaşirmazsiniz. O emanetler, Allah'in kitabi Kur-ân-i Kerim ve Peygamberin (a.s.m) sünnetidir. (Veda Hutbesi)

Üsâme b. Zeyd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimseye bir iyilik yapılırsa o kimse de iyilik yapan kimseye Allah seni dünya ve ahirette hayırla mükafatlandırsın derse şüphesiz en güzel övgüyü yapmış ve karşılığını vermiş olur.” ...
 • Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan:..İyilikler Ve İrtibatı Koparmamak Bölümleri:...bölüm: 87 kendisinde olmayan bir iyiliği varmış gibi göstermek • Bir Gece
  On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi
  Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!

  Lakin, o ne hüsrandı ki; Hissetmedi gözler;
  Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!

  Medyundur o masuma bütün bir beşeriyyet..
  Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
  Mehmet Akif Ersoy     Kaynaklar:
  Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Türkçe Meali aşağıdaki adreslerden faydalanılarak hazırlanmıştır.
  [1]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki
  [2]:Sunen-i Tirmizi:Tercüme Abdullah Parlıyan
  [3]:Kütübüssitte7300
  [4]:Muvahhid-1.16 İslami Kütüphane siyer-i nebi ve hadis..:Riyazi'üs salihin
  [5]:Zubdet'ul Buhari :Çeviren:Ömer Ziyaeddin Dağistâni:Sadeleştiren: A. Fikri YAVUZ:Tedkik:Osman Zeki Soyyiğit:Hisar Yayınevi internet yayını İz Yayıncılık İstanbuk 2003 Baskısı
  [6]:Darulkitap İslam Ansiklopedisi-Hadis-Hadis Kitapları-v 2 Sahihler-sahihi-i müslim Tercüme ve Şerhi Sönmez Neşriyat
  [7]:Darulkitap İslam Ansiklopedisi-v-2-Hadis-Hadis Kitapları - Sahihler-Sahihi Buhari - Çeviren: Mehmed Sofuoğlu-Ötüken Neşriyat
  [8]:Darul Kitap İslam Ansiklopedisi-Yedi İmamım İttifak Ettikleri Hadisler*İbrahim El-Hazimi Çeviren: Hanifi Akın KARINCA KİTAP
  [9]:Buhari ve Müslim'in İttifak Ettiği Hadisler Abdullah Feyzi Kocaer Hüner Kitapevi
  [10]:http://hadis.ihya.org/kutubusitte/konular.php
  Hadis Fihristi hazırlanmasında Yukarıdaki Kitap ve sitelerden alınmıştır.
  “Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Sabah Akşam Günlük Devamlı Okunacak Arapça Metin ve Türkçe Meal Dualar
 • Cuma Hutbesi Dualari Arapça Turkçe Yazilisi ve Okunuşu
 • Önceki Sayfa
  Fihrist
  Sonraki Sayfa
 • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)