ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize SunmuşturKonularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       N         Harfi ile Başlayan Konular

NAZAR
(GÖZ DEĞMESİ -KEM GÖZ-HAİN BAKIŞ-)akrep zehiri gözdeğmesi ve çıban için şifa duaları okunabilir

2056- Enes (r.a.)’den rivâyete göre:
“Rasûlullah (s.a.v.), her türlü zehirlenmeye karşı göz değmesi ve nazara karşı bazı çıbanlara karşı okuyarak tedavi olmaya izin vermiştir.”
(İbn Mâce: Tıp: 35; Ebû Dâvûd, Tıp: 18)2057-Imrân b. Husayn (r.a.)’den rivâyet edilmiştir.
Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:
“Nazar değmesi ve zehirlenmelere karşı okumak suretiyle tedavi olabilir.”
(İbn Mâce: Tıp: 35; Ebû Dâvûd, Tıp: 18)[1]nâs ve felak suretiyle tedavi olunur mu?

2058- Ebû Saîd (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.) göz değmesinden ve cinlerin şerlerinden dolayı Allah’a sığınır ve dualar okurdu.
Muavvizetan sûreleri denilen Nas ve Felak sûreleri nazil olunca diğer okuduğu şeyleri bıraktı ve bu iki sûreyi okumaya başladı.”
(Nesâî, İstişare: 37; Ebû Dâvûd, Tıp: 19)göz değmesi (nazara karşı) okuma tedavisi var mıdır?

2059- Esma binti Umeys (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Ey Allah’ın Rasûlü! Cafer’in çocuklarına çabuk nazar değiyor onları tedavi için okuyalım mı?
Rasûlullah (s.a.v.) evet dedi.
“Kaderi geçip değiştirebilecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olabilirdi” buyurdular.
(İbn Mâce: Tıp: 33; Ebû Dâvûd, Tıp: 18)Rasûlullah (s.a.v.), torunlarını nasıl okuyarak tedavi ederdi?

2060- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.), torunu; Hasan ve Hüseyin’i şu şekilde okuyarak tedavi eder ve İbrahim (a.s.)’da oğlu İsmail ve İshâk’ı aynı şekilde okuyarak tedavi ederdi buyururlardı.
“Her ikinizi de Allah’ın noksansız tüm kelimeleriyle her türlü şeytan, zararlı hayvanlar ve göz değmesine karşı Allah’a sığındırırım.”
(İbn Mâce: Tıp: 38; Ebû Dâvûd, Tıp: 19)uğursuzluk diye birşey yoktur fakat göz değmesi haktır

2061- Hâbis et Temimî (r.a.) şöyle diyor:
Babam, Rasûlullah (s.a.v.)’den şöyle işittiğini bana aktarmıştır:
“Uğursuzluk diye bir şey yoktur, göz değmesi (nazar) haktır.”
(İbn Mâce: Tıp: 43; Ebû Dâvûd, Tıp: 24)2062- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdular:
“Kaderi geçip değiştirebilecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olabilirdi.
Göz değmesi olayında gözü değen kimseden yıkanması istenirse hemen yıkansın.”
(Müslim, Selam: 27)okuyarak tedavi etme karşılığında ücret alınır mı?

2063- Ebû Saîd el Hudrî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) bizi bir müfreze olarak göndermişti.
Bir kabilenin kasabasına uğradık ve bizi misafir etmelerini istedik de bizi ağırlamadılar.
Derken kabile reislerini akrep soktu bunun üzerine bize gelerek; aranızda akrep sokmasına karşı okuyacak bir kimse var mı? dediler.
Bende evet dedim, ben varım fakat bize koyun verirseniz kabile başkanınızı ben okuyup iyileştirebilirim dedim.
Size otuz koyun veririz dediler biz de kabul ettik ve Fatiha sûresini yedi kere okudum kabile başkanı derhal iyileşti biz de koyunları aldık.
Bu sefer koyunları almamız konusunda içimize şüphe düştü.
Rasûlullah (s.a.v.)’e varıncaya kadar acele etmeyin dedik. Rasûlullah (s.a.v.)’in yanına varınca yaptığımızı ona anlattım şöyle buyurdu:
“Fatiha sûresinin bu tür hastalıklarda okunacağını nereden bildin? Koyunları alın bana da bir hisse ayırın.”
(Ebû Dâvûd, Tıp: 19; İbn Mâce: Tıp: 37)v


2064- Ebû Bişr (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Ebû Mütevekkil’den işittim, Ebû Saîd (r.a.)’den aktararak şöyle diyordu:
Rasûlullah (s.a.v.)’in ashabından bazı kimseler Arap aşiretlerinden birine uğramışlardı da onları misafir edip
ağırlamamışlardı derken kabilenin efendisi rahatsızlandı.
Onlar da bize gelerek; Yanınızda bir ilaç var mı? dediler; Biz de evet dedik.
Fakat bizi misafir edip ağırlamadığınız için bir ücret tayin etmedikçe bu işi yapmayız dedik, buna karşılık bir koyun sürüsü ortaya koydular.
İçimizden biri o kimseye Fatiha sûresini okumaya başladı o kimse hemen iyileşti.
Rasûlullah (s.a.v.)’e gelince durumu kendisine anlattık bunun üzerine
Rasûlullah (s.a.v.), Fatiha sûresinin hastalıklara okunabileceğini nereden bildin?
Buyurdu. Bu yaptığımız işten dolayı bizi yasaklamadı ve şöyle buyurdu:
“Yiyiniz bana da hisse ayırınız.”
(Ebû Dâvûd, Tıp: 19; İbn Mâce: Tıp: 37)okumak şekliyle de tedavi yapılabilir mi?

2065- Ebû Huzâme (r.a.)’nın babasından rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’e sordum dedim ki: “Ey Allah’ın Rasûlü! Okumak şeklinde yaptığınız şeylerin kullandığımız ilaçların ve her türlü korunma tedbirlerinin Allah’ın kaderinden bir şeyi önleyeceği kanaatinde misiniz? Rasûlullah (s.a.v.)’de; Onların hepsi Allah’ın kaderindendir” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Tıp: 19; İbn Mâce: Tıp: 17)
   Kaynak:
[1]:Sunen-i Tirmizi:Tercüme Abdullah Parlıyan:..:Tıp Bölümleri..: akrep zehiri gözdeğmesi ve çıban için şifa duaları okunabilir..: bölüm: 15 ile bölüm: 21 arasındaki hadisler

“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir